Kompix Zamówienia

KOMPIX ZAMÓWIENIA


KOMPIX Zamówienia

Jest aplikacją, służącą do automatycznego tworzenia zamówień w systemie Comarch ERP XL. Aplikacja pobiera dane z plików tekstowych, w których znajdują się informacje na temat zamówienia takie jak kod kreskowy, towary, data oraz nr obcy.

Comarch ERP XL - Kompix Zamówienia

KOMPIX Zamówienia Usługa

Jest to usługa systemu Microsoft Windows o rozbudowanej funkcjonalności w porównaniu do aplikacji Desktopowej współpracującą z Comarch ERP XL. Usługa uruchamiana jest cyklicznie według wprowadzonych ustawień. Poza automatycznym dodawaniem zamówień posiada funkcjonalność, która pobiera pliki w formacie zip na dysk lokalny  z serwera FTP, a następnie rozpakowuje je, po czym z plików tworzone zostają zamówienia. Do zamówień zostają także dodawane jako dane binarne pliki powiązane z zamówieniami np. zdjęcia.


KOMPIX Zatwierdź Zamówienie

Jest aplikacją współpracującą z Comarch ERP XL służącą do automatycznego zatwierdzania zamówienia na podstawie kodu kreskowego przekazanego przez czytnik i wprowadzonego do aplikacji.

Comarch ERP XL - Kompix Zatwierdzanie Zamówień

JEŚLI POTRZEBUJĄ PAŃSTWO DODATKOWYCH FUNKCJI W SWOICH APLIKACJACH - ZAPRASZAMY.

Kontakt