Comarch ERP Optima 2018.2.1 - nowa wersja

Comarch ERP Optima 2018.2.1

Szanowni  Państwo!

Z przyjemnością informujemy, że jest już dostępna nowa wersja Comarch ERP Optima 2018.2.1.

Nowa odsłona systemu Comarch ERP Optima to dostosowanie programu do zmian w przepisach prawnych oraz wiele nowości, które w dużym stopniu wzbogacają atrakcyjność systemu i  poprawiają jego ergonomię.

Co nowego w programie Comarch ERP Optima?

ZMIANY W NOWEJ WERSJI COMARCH ERP OPTIMA ZWIĄZANE ZE ZMIANAMI W PRZEPISACH:
 • Umożliwiliśmy w Comarch Optima wysyłkę plików JPK dla osób fizycznych bez podpisu kwalifikowanego.
 • Zaktualizowaliśmy wzór dokumentu elektronicznego do wysyłki następujących deklaracji do systemu e Deklaracje: PIT-28(20), PIT36(25), PIT-36L(14), PIT-37(24) wraz z odpowiednimi załącznikami.
 • Umożliwiliśmy naliczenie zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
  z uwzględnieniem podziału przychodów i koszów na kapitałowe oraz pozostałe.
 • W Ewidencji ryczałtowej dodaliśmy możliwość prowadzenia ewidencji przychodów
  z najmu prywatnego w stawce 12,5%.
 • Dostosowaliśmy wydruki Zaświadczenie Z-3 (dla pracowników) i Zaświadczenie Z-3a (dla zleceniobiorców) do nowych wzorów opublikowanych na stronie ZUS.

Comarch Optima – inne nowe funkcjonalności

NOWOŚCI COMARCH ERP OPTIMA 2018.1.1, KTÓRE ZASŁUGUJĄ NA SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ:
 • Udostępniliśmy w Comarch Optima kolejne wydruki Eko – Faktura: (Eko – Faktura zaliczkowa: Wzór standard, Duplikat, Eko – Faktura finalna: Wzór standard, Duplikat, Eko – Faktura Marża: Wzór standard, Duplikat, Eko – Korekta zbiorcza: Wzór standard, Duplikat).
 • Na dokumentach RO wczytanych z Comarch e-Sklep dodaliśmy osobną zakładkę e-Sklep, na którą przenoszone są dodatkowe informacje związane z danym zamówieniem. Wprowadziliśmy także możliwość ustalenia statusu dostawy
  i statusu płatności na zamówieniach z Comarch e-Sklep.
 • Wprowadziliśmy nowy algorytm bilansowania nadgodzin dobowych
  i średniotygodniowych z uwzględnieniem wielomiesięcznych okresów rozliczeniowych.
 • Dodaliśmy możliwość porównania wprowadzonych zmian na formularzu danych kadrowych pracownika w zestawieniu z poprzednim jego zapisem historycznym.
Poznaj więcej nowości i ulepszeń, zapoznając się z ulotką Comarch ERP Optima 2018.2.1.