Comarch ERP XL 2016.3 - nowa wersja

Szanowni Państwo,
Mamy przyjemność poinformować o udostepnieniu najnowszej wersji Comarch ERP XL 2016.3. Wraz z nią otrzymacie Państwo 42 nowe funkcjonalności. Na uwagę zasługuje ciągły rozwój obszarów logistyki, produkcji oraz księgowości.

W najnowszej wersji oddajemy w Państwa ręce system wzbogacony m. in o funkcjonalność Jednolitego pliku kontrolnego, możliwość wysyłania deklaracji Intrastat do PUESC oraz ergonomiczne odliczanie faktur zaliczkowych na dowolnej transakcji z kontrahentem.

Comarch XL – co nowego?

Spośród nowości w wersji 2016.3 w poszczególnych obszarach funkcjonalnych warto wymienić:

Logistyka

• Odliczanie faktur zaliczkowych na dowolnej transakcji z kontrahentem.

• Przypisywanie przyczyny zwolnienia z VAT na dokumencie – funkcjonalność obsłużona w związku z potrzebą przekazywania do JPK podstawy zastosowania stawki zwolnionej.

• Funkcjonalność zmiany kierunku naliczania VAT na niezatwierdzonym dokumencie także w sytuacji, gdy istnieją na nim elementy.

• Przesyłanie deklaracji Intrastat do Platformy Usług Elektronicznych Służby Celnej (PUESC) – nowego portalu wprowadzonego przez Służbę Celną.

• Wydłużenie pola NIP, w celu zarejestrowania kontrahentów, których odpowiednik numeru NIP może zawierać do 20 znaków.

• Dodatkowa kolumna netto/brutto na liście elementów umożliwiająca metodą EiP wprowadzenie ceny netto/brutto na dokument.

• Nowy parametr o nazwie JPK_FA w nagłówku faktur zakupu i sprzedaży, decydujący o umieszczeniu faktury w pliku JPK_FA.

Dowiedz się ile kosztuje wdrożenie systemu Comarch XL cennik.

Nowa funkcjonalność – Comarch ERP XL – moduł produkcja

Produkcja

• Przeplanowanie „w locie” – automatyczne przeplanowanie operacji następnych po wcześniejszej/późniejszej realizacji operacji poprzedniej.

• Planowanie i przeplanowanie wg priorytetu, którym jest data planowania zlecenia.

• Generowanie zleceń produkcyjnych na materiały z innego zlecenia.

• Wyliczanie ceny ewidencyjnej na kalkulacji kosztu i przenoszenie jej na produkt w technologii.

• Parametryzacja zaokrągleń materiałów i wyrobów gotowych na realizacji zlecenia.

• Zmiany ergonomiczne (sumowanie pozycji na listach produkcyjnych, prezentacja czasu trwania zlecenia i łącznego czasu operacji, dodawanie wielu materiałów jednocześnie do operacji w technologii, możliwość wskazania magazynu w oknie: Znajdź i zmień).

Księgowość

• Funkcjonalność Jednolitego pliku kontrolnego (JPK) w związku z obowiązkiem udostępniania organom podatkowym w formie elektronicznej informacji handlowych i finansowo-księgowych (struktury VAT, KR, FA, MAG, WB).

• Wnioski i delegacje krajowe – obsługa uprawnień w kontekście ról pracownika.

Szczegółowy opis zmian wprowadzonych w nowej wersji systemu znajduje się w dokumencie: „Zmiany funkcjonalne wprowadzone w Comarch ERP XL w wersji 2016.3”. Zachęcamy do zapoznania się z nowościami.

Z poważaniem,
Zespół Kompix – Partner Comarch Gdynia