Comarch ERP XL 2017.1 - nowa wersja

Comarch ERP XL 2017.1

Nowa wersja Comarch ERP XL 2017.1 już dostępna!

W najnowszej wersji systemu Comarch ERP XL 2017.1 znajdą Państwo 220 nowych funkcjonalności obejmujących każdy z obszarów systemu. Poniżej prezentujemy główne nowości systemu:

Logistyka

 • wprowadzenie obsługi programu lojalnościowego pozwalającego na:- określenie uczestników programu;- naliczanie punktów na wybranych dokumentach handlowych i ich korektach;
  – przyznawanie uczestnikom programu punktów z rozliczonych dokumentów;
  – określanie katalogu nagród, wraz z możliwością zamawiania nagrody;
  – odbieranie punktów lojalnościowych w postaci budżetów promocyjnych;
  – prezentację ilości punktów zgromadzonych oraz odebranych przez uczestnika programu;
 • budżety projektu – budowa planu budżetu w postaci wielopoziomowego drzewa etapów, z możliwością wprowadzenia dla nich danych finansowych oraz rzeczowych (powiązanie z konkretną pozycją/towarem, dokumentem);
  – utworzenie struktury i „parametrów” etapów oraz wyjściowego poziomu planowanych kosztów jako tzw. budżetu zerowego związanego z daną inwestycją;
  – realizacja etapu, zarówno w stadium zbierania ofert od podwykonawców, jak i ich fizycznym wykonywaniu;
  – możliwość bieżącego korygowania założonego poziomu budżetu;
  – ścisła realizacja etapów budżetu z projektami;
 • obsługa transportu towarów wrażliwych poprzez wysyłkę zgłoszeń na portal PUESC do systemu SENT;
 • promocja uzależniona wymaganym progiem transakcji kontrahenta (ilościowego, wartościowego);
 • kompensata braków i nadwyżek inwentaryzacyjnych – możliwość sparowania stwierdzonych braków z uznanymi nadwyżkami;
 • podgląd limitów kredytowych kontrahenta udzielanych na dokumentach zamówień sprzedaży;

Dowiedz się ile kosztuje (ceny licencji i wdrożenia) – Comarch ERP XL cennik.

Co jeszcze nowego w Comarch ERP XL?

Produkcja

 • nowy obszar w module Produkcja: Narzędziownia umożliwia:
  – udostępnienie listy narzędzi (zasobów produkcyjnych oznaczonych jako narzędzia);
  – rejestrację wydań, zdań i likwidacji dla pojedynczego oraz wielu narzędzi jednocześnie;
  – zbiorczą prezentację zarejestrowanych w systemie wydań, zwrotów, zdań i likwidacji narzędzi z możliwością filtrowania listy;
  – rejestrację i raportowanie zużycia narzędzi;
  – automatyczne generowanie zleceń serwisowych dla zużytych narzędzi, wraz z możliwością automatycznego rejestrowania ich przestojów;
  – udostępnienie list wydanych dla danego zasobu lub pracownika narzędzi;
  – śledzenie historii użycia narzędzia;
 • rozbudowa procesów w Produkcji – możliwość budowania procesów w oparciu o nowe akcje kluczowe związane z obsługą zlecenia produkcyjnego w Comarch ERP XL
 • wprowadzono funkcjonalność, w której korekta wartościowa zakupu surowca wpływa na koszt wytworzenia wyrobu gotowego. W ramach tej funkcjonalności wprowadzono:
  – nowe narzędzie do automatycznego wyszukiwania dokumentów ZP lub ZK, dla których występuje różnica pomiędzy kosztem dostawy składników, a wartością produktu, który został wytworzony z wymienionych składników;
  – możliwość automatycznego generowania korekty wartościowej do dokumentów PW, powiązanych z ZP lub ZK, dla których występuje wymieniona różnica;
  – nową funkcję służącą do jednoczesnego otwierania i zamykania dokumentów ZP/HPR;

Comarch XL – nowe możliwości

Księgowość 

 • w trakcie wystawiania nowego dokumentu handlowego możliwość automatycznego weryfikowania statusu kontrahenta, czy jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny lub w systemie VIES;
 • dodawanie kolumn na listach udostępnionych z poziomu okien: Plan kont/Obroty i salda,  Zapisy księgowe, Preliminarz, Rozrachunki, Kompensaty;
 • zarządzanie płatnościami – Paczki przelewów, które grupują zobowiązania, które mają zostać zapłacone z tego samego rachunku bankowego, w tym samym terminie.
 • W obszarze kreator zestawień dokonano aktualizacji zestawień księgowych wchodzących w skład sprawozdania finansowego, ujętego w załączniku nr 1 Ustawy o Rachunkowości, do składania, którego zobligowano tzw. “duże jednostki gospodarcze” oraz dodano zestawienia księgowe wchodzące w skład sprawozdania finansowego, ujętego w załączniku nr 5 Ustawy o Rachunkowości, do składania którego zobligowano tzw. “małe jednostki gospodarcze”;
 • rozbudowano funkcjonalność opisu analitycznego o możliwość definiowania opisu analitycznego oraz wzorców i wartości dla niego dla danego typu dokumentu, w danym centrum. Funkcjonalność ograniczona do typów dokumentów,  którym można przypisać Właściciela;
 • obsługa wirtualnych rachunków bankowych ING przez WebService;
 • dodano możliwość oznaczania na dokumencie, zatwierdzenia pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym.

Wdrożenia Comarch ERP XL – Kompix Autoryzowany Partner Comarch z Koszalina. Działamy również w innych miastach: Gdańsk, Gdynia oraz Słupsk.