COMARCH ERP XL 2023.1 - NOWA WERSJA

Comarch XL nowa wersja

Informujemy o udostępnieniu nowego Comarch ERP XL w wersji 2023.1.
Dodaliśmy blisko 140 nowych funkcjonalności w różnych obszarach biznesowych.

Szczególną uwagę chcemy zwrócić na możliwość automatycznego wczytywania dokumentów PZ za pomocą Comarch OCR oraz wykorzystanie nowego silnika i edytora wydruków – Comarch sPrint.

W produkcji: dodaliśmy nowe parametry i metody planowania zleceń, bardzo przydatne w procesach złożonych, gdzie mamy do czynienia z półproduktami. Usprawnienia dotyczą m.in. dokumentu ZP, na którym zmienił się sposób prezentowania danych. Doszły także elementy graficzne.

W obszarze księgowości: wprowadziliśmy nowy podział dokumentów na korekty pierwotne i powrotne w celu jeszcze lepszej obsługi korekt z tytułu „Ulgi za złe długi”. Wymusiło to dodanie szeregu zmian i nowych filtrów. Wpływają one na jeszcze lepszą ergonomię pracy z listami m.in. rejestru VAT oraz obsługę w plikach i deklaracjach JPK.

Comarch e-Sklep można już korzystać z promocji pakietowych.

Comarch POS wystawiać zamówienia sprzedaży (ZS) i dwukierunkowo synchronizować z ERP XL.

Cały czas poszerzamy współpracę z nową platformą Wszystko.pl – dodaliśmy m.in. usługę do automatycznego importu zamówień.

Szczegółowy wykaz wszystkich zmian można znaleźć pod poniższym linkiem:

Dowiedz się więcej