Monitoring CCTV

Monitoring CCTV


Monitoring CCTV

W naszej ofercie znajdą Państwo systemy monitoringu wizyjnego (CCTV – Closed Circuit TeleVision, czyli telewizja w układzie zamkniętym.), które wdrażamy m.in. na terenie Koszalina, Kołobrzegu, Słupska, Białogardu, Sławna, Darłowa i Szczecinka. Monitoring wizyjny jest jednym z najpewniejszych systemów ochrony wszelkiego rodzaju obiektów.

SYSTEM ANALOGOWO-CYFROWY

Najtańszym stosowanym obecnie rozwiązaniem polecanym do niewielkich instalacji jest połączenie systemów: analogowego (kamery) i cyfrowego (rejestracja, podgląd). Systemy oparte o analogowe kamery oraz rejestratory DVR wyposażone w interfejsy sieciowe, umożliwiają dodatkowo podłączenie ich do dowolnego rodzaju sieci komputerowej (LAN, DSL, itp.) i sterowanie nimi z dowolnego miejsca sieci. W zaawansowanych urządzeniach można za pomocą jednego oprogramowania zarządzać jednocześnie kilkoma rejestratorami, co w jeszcze większym stopniu poszerza ich możliwości. Zaletą powyższego rozwiązania jest stosunkowo niska cena kamer a tym samym całej instalacji. Do wad natomiast zaliczyć należy konieczność przeprowadzenia osobnych przewodów wizyjnych od każdej kamery do rejestratora i niskie możliwości rozbudowy po przekroczeniu pojemności rejestratora (liczby kamer).


SYSTEM CYFROWY

Aby rozwiązać niedogodności związane z analogową transmisją sygnałów wideo należy zastosować urządzenia dedykowane do pracy w sieciach IP (sieciach komputerowych). System taki złożony może być z różnych (stosownie do potrzeb) kamer cyfrowych IP oraz rejestratorów, których rolę mogą pełnić dyski sieciowe NAS (Network Attached Storage). Technika IP pozwala na dowolne rozproszenie przestrzenne urządzeń. Przy zachowaniu odpowiednio szerokiego pasma transmisyjnego można stosować dowolne medium takie jak skrętka komputerowa, fale radiowe, włókna światłowodowe, przewody telefoniczne czy nawet sieci telewizji kablowej. Umożliwia ona budowę bardzo wydajnych instalacji, w których kamery czy serwery wideo podłączane są do jednego, lub kilku serwerów, które odpowiedzialne są za zarządzanie całym w ten sposób skonstruowanym systemem. Natomiast klienci łączą się jedynie z zainstalowanymi wcześniej serwerami. Zaletą takiego rozwiązania jest wysoka skalowalność (możliwość rozbudowywania instalacji), możliwość stosowania kamer o wysokiej rozdzielczości obrazu (kamery megapikselowe), rozbudowane możliwości analizy obrazu oraz wykorzystanie sieci komputerowej do budowy systemu (skrętka komputerowa, sieć bezprzewodowa itp.). Wada – to wyższy obecnie w porównaniu do systemu analogowego koszt kamer i samej instalacji. Przyszłością CCTV są instalacje oparte na sieciach IP, oferują one prostą możliwość monitorowania obiektów rozproszonych oraz o dużej ilości kamer w systemie. Można je łatwo rozbudowywać, zmieniać konfigurację i wspierać oprogramowaniem, przez co koszty ich eksploatacji są niskie. Już obecnie monitoring CCTV IP jest jedynym racjonalnym rozwiązaniem stosowanym w dużych instalacjach np. w instalacjach miejskich.


Zapraszamy