Podpis elektroniczny

Podpis elektroniczny


Podpis elektroniczny

KIR podpis elektroniczny KoszalinFirma KOMPIX świadczy usługi w zakresie podpisu elektronicznego we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A.
Zastosowania podpisu elektronicznego Moc prawna “bezpiecznego podpisu elektronicznego” zrównująca go z podpisem własnoręcznym, pozwala stosować go w coraz to nowych obszarach. Możliwości zastosowania tej technologii do dokumentów elektronicznych są praktycznie nieograniczone. Ponadto wiele aktów prawnych, obok tradycyjnej formy podpisu, pozwala praktycznie wykorzystywać bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy kwalifikowanych certyfikatów. Zalety korzystania z podpisu elektronicznego:

 • Unikalność – każdy dokument elektroniczny posiada unikalny podpis elektroniczny ściśle związany z danym dokumentem. Nie można zatem podpisu elektronicznego przygotowanego dla danego dokumentu dołączyć do innego dokumentu. Taka manipulacja zostanie wykryta w momencie weryfikacji podpis elektronicznego.
 • Integralność – jakakolwiek zmiana dokumentu opatrzonego podpisem elektronicznym zostanie automatycznie wykryta w momencie weryfikacji przez odbiorcę podpisu elektronicznego dołączonego do dokumentu. Co ważne w przeciwieństwie do podpisu własnoręcznego weryfikacja podpisu elektronicznego zostanie wykona w aplikacji i nie wymaga ona żadnej specjalistycznej wiedzy od osoby, która weryfikuje podpis.
 • Niezaprzeczalność-tylko osoba posiadająca dane służące do składania podpisów, czyli tzw. klucz prywatny, korespondujący z danymi zawartymi w certyfikacie mogła wygenerować podpis elektroniczny pod danym dokumentem.
 • Potwierdzenie tożsamości -dane osoby składającej podpis elektroniczny zawarte w certyfikacie zostały potwierdzone przez podmiot świadczący usługi certyfikacyjne. Jeżeli podpis elektroniczny, został pozytywnie zweryfikowany, mógł on zostać złożony jedynie przez osobę wskazaną w certyfikacie, która posiadała klucz prywatny tworzący z danym kluczem publicznym jedną parę.

Dzięki tym zaletom podpis elektroniczny zapewnia bezpieczną i niezaprzeczalną komunikację w sieci internetowej.

W chwili obecnej istnieje wiele zastosowań bezpiecznych podpisów elektronicznych:

 • podpis dla ZUS (Płatnik, PUE),
 • e-PUAP,
 • e-deklaracje,
 • e-faktura,
 • e-KRS,
 • e-PUODO,
 • przesyłanie danych do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF),
 • kontakty z urzędami administracji publicznej,
 • inne.

Zestawy do e-podpisu:
 Nazwa Opis Cena netto

1 rok

Cena netto

2 lata

Zestaw kwalifikowany (bez czytnika):Zestaw zawiera

 • certyfikat kwalifikowany ważny 1 rok/2 lata,
 • karta kryptograficzna z oprogramowaniem do jej obsługi,
 • licencja na aplikację Szafir.
246,-271,-
Zestaw kwalifikowany standard:Zestaw zawiera

 • certyfikat kwalifikowany ważny 1 rok/2 lata,
 • karta kryptograficzna z oprogramowaniem do jej obsługi,
 • czytnik USB z kablem,
 • licencja na aplikację Szafir.
276,-301,-
Zestaw kwalifikowany mini:Zestaw zawiera

 • certyfikat kwalifikowany ważny 1 rok/2 lata,
 • karta kryptograficzna z oprogramowaniem do jej obsługi,
 • czytnik USB mini,
 • licencja na aplikację Szafir.
286,-311,-
Zestaw odnowieniowy

(dla klientów, którzy odnawiają certyfikat kwalifikowany na tej samej karcie):

Zestaw zawiera

 • certyfikat kwalifikowany ważny 1 rok/2 lata
144,-189,-

Zapraszamy

Zamów