Comarch Mobile Monitorowanie

Comarch Mobile Monitorowanie Logo

Comarch Mobile MonitorowanieMonitorowanie

Comarch Mobile Monitorowanie uzupełnia funkcjonalność Mobile Sprzedaż o funkcje monitorowania pracowników przebywających w terenie, którzy z kolei dzięki aplikacji mobilnej mają możliwość:

  • rejestrowania pokonywanych tras do klientów,
  • określania automatycznie oraz ręcznie wykonanych działań (np. dodanie dokumentu, rozliczenie płatności) oraz statusów pracy (tj. załadunek, korki),
  • komunikowania się między sobą za pomocą aplikacji zainstalowanej na smartfonie lub tablecie,
  • przeglądania zarejestrowanych tras w aplikacji dostępnej na dowolnym urządzeniu przez przeglądarkę internetową.

Z punktu widzenia osób zarządzających ważną kwestią jest monitorowanie tras przejazdów przedstawicieli handlowych. Kierownicy bezpośrednio odpowiedzialni za wybranych pracowników w firmie mogą w wygodny sposób monitorować ich trasy przejazdów w aplikacji webowej Comarch Mobile Zarządzanie.

Mogą oni w wygodny sposób poprzez przeglądarkę internetową:

  • monitorować bieżące pozycje pracowników z perspektywy mapy,
  • sprawdzać, czy trasy zostały zaplanowane i wykonane optymalnie do potrzeb,
  • definiować indywidualne statusy pracy wymagane do raportowania pracy pracowników,
  • sprawdzać pozycje GPS pracowników oraz miejsce wykonania zadanych działań (np. utworzenie dokumentu, wykonanie zdjęcia ekspozycji z poziomu aplikacji mobilnej Comarch Mobile Sprzedaż),
  • przesyłać pilne wiadomości do swoich pracowników.

Comarch Mobile Monitorowanie na urządzeniach mobilnych


Planowanie działania w Comarch Mobile Monitorowanie

Monitorowanie trasy w Comarch Mobile Monitorowanie


Masz pytania? jesteś zainteresowany(a) bezpłatną prezentacją?

Kontakt