Comarch Optima Analizy BI

Logo Optima

Analizy BI


Comarch Optima Analizy BI

Dla firm o małej lub średniej wielkości używanie arkuszy Excela do podejmowania strategicznych decyzji biznesowych nie jest już wystarczające.  Firmy posiadają prawdziwe góry informacji do przeanalizowania, jeśli chcą odkryć, co tak naprawdę zwiększa ich sprzedaż. Firmy gromadzą szczegółowe wiadomości o poszczególnych konsumentach, wprowadzają nowe kanały sprzedaży czy rozszerzają asortyment – danych przybywa.

Rozwiązaniem dla tej sytuacji jest Comarch Optima Analizy BI – intuicyjne narzędzie służące do budowania raportów i analiz na bazie informacji wprowadzonych do programu Comarch ERP Optima.

Moduł Comarch Optima Analizy BI powstał z myślą o właścicielach i osobach zarządzających małymi i średnimi firmami. Dostarcza on informacji niezbędnej do monitorowania i zarządzania przedsiębiorstwem. Dzięki umożliwieniu analizowania i porównywania danych w Comarch Optima Analizy BI nie trzeba czekać na powstające długo raporty i można działać znacznie efektywniej.


Raport w Comarch Optima Analiza BI
Analiza BI

Każda firma dąży do zwiększenia przewagi konkurencyjnej. Analiza prowadzonego biznesu możliwa dzięki modułowi Comarch Optima Analizy BI pozwala skuteczniej zarządzać firmą, poprzez dostarczenie kompletnej i wiarygodnej informacji o każdej z części biznesu.

Dzięki ponad 100 gotowym raportom, jakie dostępne są w Comarch Optima Analizy Bi, można szybko uzyskać informacje o poniesionych kosztach, wysokości sprzedaży czy skuteczności uruchomienia nowych kanałów dystrybucji. Co więcej, można samodzielnie i szybko zmienić raport, np. porównanie sprzedaży rok do roku – z miesięcznej na kwartalną lub roczną.

Moduł pozwala na prezentowanie raportów i analiz w postaci tabel lub wykresów, których typy (słupkowe, liniowe, kołowe, stożkowe) można dowolnie kształtować. Umożliwia również automatyczne generowanie raportów i ich wysyłanie w formie subskrypcji mailowej do wybranych osób.

 

Korzyści wynikające z posiadania modułu Comarch Optima Analizy BI:

  • Lepszy wgląd w działalność przedsiębiorstwa – firmy korzystające z modułu otrzymują rzetelną, szybką i aktualną informację o wielu aspektach swojej działalności.
  • Usprawnienie procesu podejmowania decyzji – podejmowanie decyzji staje się łatwiejsze dzięki czytelnym i przekrojowym danym na temat funkcjonowania firmy w postaci analiz i raportów, które pozwalają właścicielom i osobom zarządzającym firmą na rozstrzyganie, czy i jakie działania mają zostać podjęte do osiągnięcia zamierzonych celów biznesowych.
  • Obniżenie kosztów pozyskiwania analiz – Comarch Optima Analizy BI szybko odpowiada na postawione pytania, a zbudowanie nawet najbardziej skomplikowanych sprawozdań oraz zestawień sprowadza się do użycia prostej metody drag & drop.
  • Oszczędność czasu – dzięki zastosowaniu subskrypcji, stale wykonywane raporty będą zawsze dostarczane na czas. Moduł samoczynnie wyśle raport ze wszystkimi niezbędnymi informacjami pozwalającymi na zdiagnozowanie bieżącej sytuacji w firmie i podjęcie odpowiednich działań.
  • Weryfikacja realizacji planów firmy – wykorzystując moduł Comarch Optima Analizy BI w prosty sposób na jednym sprawozdaniu, można odczytać stopień zrealizowanego planu i prześledzić trendy dla każdego z kluczowych wskaźników efektywności.

Drzewo raportów w Comarch Optima Analizy BI
Drzewo raportów

COMARCH OPTIMA ANALIZY BI DOSTĘPNY JEST RÓWNIEŻ W WERSJI DLA BIUR RACHUNKOWYCH I DORADCÓW PODATKOWYCH.
WERSJA TA POZWALA NA PROWADZENIE ANALIZ DOWOLNEJ LICZBY PODMIOTÓW, RÓWNIEŻ  ZBIORCZYCH Z KILKU BAZ DANYCH.

Masz dodatkowe pytania? Zapraszamy!

Kontakt