Comarch ERP Optima CRM i Serwis

Logo Optima

CRM i Serwis


Istotnym uzupełnieniem podstawowych licencji są moduły CRM i Serwis.
Cały program wspomagany może być poprzez system Obiegu Dokumentów.

CRM

Comarch ERP Optima CRM to moduł, dzięki któremu można planować kanały kontaktu z klientem, ewidencjonować przeprowadzone spotkania, rozmowy telefoniczne oraz przydzielać zadania pracownikom, a także przeprowadzić proces windykacji. Wiedza zgromadzona w module pozwala na prowadzenie uporządkowanych działań marketingowych czy sprzedażowych. Umożliwia szybkie i łatwe filtrowanie oraz analizowanie danych, bieżącą kontrolę stopnia realizacji zadania oraz dostosowanie działań do potrzeb/wymagań poszczególnych kontrahentów. Comarch ERP Optima CRM oszczędza Twój cenny czas i czyni relacje z klientem bardziej efektywnymi. Funkcjonalność modułu Comarch ERP Optima CRM obejmuje:

 • rejestrację kontaktów z klientami (klient, data, rozmawiający, opis przebiegu rozmowy, czas rozmowy, itd.), a także harmonogramowanie zadań i rejestrację wykonanych czynności, automatyczne generowanie przypomnień do zadań,
 • faktury cykliczne – automatyczne generowanie kompletu faktur dla wielu podmiotów (zobacz film),
 • obsługę firmowej skrzynki pocztowej (email/poczta elektroniczna) (zobacz film),
 • ankiety (zobacz film),
 • przygotowanie oraz obsługę ofert handlowych.

Dodatkowo moduł Comarch ERP Optima CRM Plus zawiera mechanizm automatycznej windykacji należności oraz możliwość tworzenia ankiet. W ramach procesu windykacji możliwe jest:

 • automatyczne wysyłanie wiadomości e-mail informujących kontrahentów o nieuregulowanych płatnościach,
 • tworzenie kontaktów lub zadań CRM związanych z takimi kontrahentami,
 • generowanie i wysyłanie poprzez e-mail ponagleń zapłaty oraz wiadomości informujących o nieuregulowanych należnościach,
 • blokowanie sprzedaży.

Moduł CRM PLUS umożliwia zbieranie dodatkowych informacji i opinii bezpośrednio od kontrahenta. Taką uniwersalną formą, która pozwala na budowanie wzorcowych wywiadów z kooperantami w zależności od potrzeby użytkowników, są ankiety. (Zobacz film)

Kontakt CRM w Comarch Optima CRM i Serwis
Kontakt CRM

Comarch ERP Optima Serwis

Moduł Comarch ERP Optima Serwis dedykowany jest dla firm świadczących usługi, a także serwisujących sprzedawane towary. Moduł Serwis może współpracować z modułem Comarch ERP Optima Faktury oraz z modułem magazynowym Handel / Handel Plus (w zakresie pobierania części z magazynu). Pozwala na:

 • tworzenie zleceń serwisowych i generowanie na ich podstawie dokumentów handlowo-magazynowych,
 • tworzenia zleceń cyklicznych na podstawie wzorca – zlecenia mogą być generowane ręcznie lub automatycznie.
 • możliwość planowania i dodawania czynności serwisowych w terminarzu.

Wdrożenia Comarch ERP Optima – Koszalin, Gdańsk, Kołobrzeg, Gdynia i Słupsk – Autoryzowany Partner Comarch – Kompix!

Comarch ERP Optima Obieg Dokumentów

Moduł Comarch ERP Optima Obieg Dokumentów pozwala na gromadzenie i łatwe katalogowanie każdego rodzaju dokumentów firmowych (skany, zdjęcia, pliki Word, Excel i inne) oraz ich swobodne wyszukiwanie. Dodatkowo za pomocą tego modułu można zdefiniować i dostosować do własnych potrzeb proces obiegu dokumentów.Masz dodatkowe pytania? Zapraszamy!

Kontakt