Comarch Optima Księga Podatkowa

Logo Optima

Księga Podatkowa


Comarch Optima Księga Podatkowa

Książka Przychodów i Rozchodów

Moduł Comarch Optima Księga Podatkowa pozwala na obsługę księgową firmy, rozliczającej się z fiskusem na podstawie Księgi przychodów i rozchodów lub na podstawie ewidencji przychodów objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym oraz ewidencji wymaganych w przypadku płatników podatku od towarów i usług (rejestry VAT).

Moduł Comarch Optima Księga Podatkowa pozwala na prowadzenie:

 • zapisów Księgi Przychodów i Rozchodów (zobacz film),
 • rejestrów VAT (zobacz film),
 • ewidencji dodatkowej,
 • ewidencji wynagrodzeń,
 • rozliczenie ewidencji przebiegu pojazdu,
 • spisu z natury (zobacz film),
 • naliczenia zaliczek na podatek dochodowy,
 • sporządzenie deklaracji podatkowych,
 • możliwość wysyłania do systemu e-Deklaracji.

 

Lista dokumentów w Comarch Optima Księga Podatkowa
Księga Podatkowa

Możliwość łatwego, szybkiego, a przede wszystkim prawidłowego prowadzenia swojej dokumentacji księgowej, poprzez Księgę Przychodów i Rozchodów lub ewidencję przychodów objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym, jest dla firmy jednym z kluczowych elementów w jej działalności, gdyż ma dzięki temu całkowitą kontrolę nad rozliczeniami finansowymi oraz bieżący, bezpośredni dostęp do wszelkich danych finansowych. Umożliwia to moduł Księga Podatkowa, który jest nowoczesnym narzędziem, realizującym wszystkie niezbędne funkcje księgowe, dedykowanym dla tych właśnie firm. Oprócz podstawowych ewidencji księgowych (rejestry VAT, księga przychodów i rozchodów oraz ewidencja ryczałtowa) program pozwala na prowadzenie wszelkich ewidencji pomocniczych, wymaganych przy tej formie księgowości, takich jak: Ewidencja wynagrodzeń, Spis z natury i Ewidencje na potrzeby rozliczenia przejazdów samochodami. Gromadzone informacje mogą być automatycznie zaczytane do odpowiednich formularzy, co pozwala na przygotowanie i wydrukowanie deklaracji podatkowych, takich jak: VAT-7, VAT-7K, VAT-UE oraz przygotowanie zaliczek na PIT-36, PIT-36L i PIT-4R, podatek ryczałtowy oraz zaliczek na deklarację PIT-4R. Moduł pozwala również na wypełnienie deklaracji Intrastat. Moduł Księga Podatkowa, jako część składowa programu Comarch ERP Optima, współpracuje ze wszystkimi pozostałymi modułami, dzięki czemu procesy dekretacji dokumentów w księdze podatkowej bądź w ewidencji ryczałtowej zachodzą automatycznie.

Współpraca modułu Comarch Optima Księga Podatkowa wraz z poniższymi modułami umożliwia:

 • Faktury – Bezpośrednie przeniesienie wystawionych faktur do odpowiednich rejestrów VAT, a następnie automatyczne przeksięgowanie ich do odpowiednich kolumn książki podatkowej lub ewidencji ryczałtowej,
 • Kasa/Bank – Przeniesienie z modułu Księga Podatkowa – Rejestry VAT, zapisów do rejestrów kasowo/bankowych oraz przyszłych płatności do Preliminarza Płatności,
 • Kasa/Bank – księgowanie wybranych pozycji np. opłat bankowych do KPiR,
 • Środki Trwałe – Przeksięgowywanie do Księgi Podatkowej odpisów amortyzacyjnych,
 • Kadry i Płace – Szybkie zaksięgowanie listy płac pracowników poprzez ujęcie w Księdze Podatkowej wynagrodzeń oraz składek ZUS płaconych przez pracodawcę.

Moduł Comarch Optima Księga Podatkowa to także:

 • pełna zgodność z Rozporządzeniem w Sprawie Prowadzenia Książki Przychodów i Rozchodów,
 • możliwość księgowania do bufora (bufor stanowi wstępne ujęcie zapisów bez konieczności dokonywania korekt),
 • możliwość ograniczania dostępu do poszczególnych funkcji programu,
 • możliwość agregowania danych z kilku działalności na jedną zaliczkę na deklarację PIT-36 lub PIT-36L.

 


Deklaracja roczna PIT-36 w Comarch Optima Księga Podatkowa
Deklaracja roczna z ikonką eksportu do systemu e-Deklaracje

Dzięki wykorzystaniu programu Comarch ERP Optima moduł Księga Podatkowa zyskujesz:

 • bezpieczeństwo w przypadku zmieniających się przepisów,
 • automatyczne księgowanie dokumentów z innych modułów do KP,
 • możliwość sporządzania wymaganych deklaracji podatkowych,
 • możliwość wysyłania e-deklaracji,
 • możliwość wysyłki plików JPK.
 • prowadzenie i rozliczanie ewidencji przebiegu pojazdów.

Comarch Optima – wdrożenia na terenie Koszalina, Kołobrzegu, Słupska, Gdańska oraz Gdyni. Autoryzowany Partner Comarch – Kompix zaprasza!


JPK w Comarch Optima Księga Podatkowa
Okno JPK
Comarch Optima Księga Podatkowa dostępna jest również w wersji dla biur rachunkowych i doradców podatkowych.
Wersja ta pozwala na prowadzenie ewidencji dowolnej liczby podmiotów.

Masz dodatkowe pytania? Zapraszamy!

Kontakt