Comarch Optima Magazyn i Sprzedaż

Logo Optima

Comarch Optima magazyn i sprzedaż


Firmy potrzebujące systemu sprzedaży mogą w zależności od potrzeb wybrać niezbędne licencje z poniższych modułów Optimy.
Comarch Optima magazyn i sprzedaż to moduły programu, które zawierają kompleksowe rozwiązania handlowo – magazynowe, obsługa sprzedaży detalicznej i mobilny program do inwentaryzacji.

Faktury

Comarch ERP Optima Faktury to moduł przeznaczony głównie dla firm usługowych, który umożliwia obsługę transakcji handlowych. Dzięki pełnej integracji z pozostałymi modułami przepływ danych w programie jest niczym nie ograniczony, co usprawnia obsługę rozliczeń handlowych oraz procesy księgowe.

Moduł ten umożliwia:

 • wystawienie faktur sprzedażowych (zobacz film) i zakupowych, krajowych i zagranicznych,
 • fiskalizację sprzedaży dla osób fizycznych,
 • obsługę transakcji w złotówkach i w walutach obcych,
 • wystawianie dokumentów korygujących (korekty: danych, ilości, wartości (ceny), stawki VAT, zbiorcza/rabat),
 • sprzedaż/zakup ze standardowymi formami płatności (gotówka, przelew, kompensata), jak również zdefiniowanymi przez Użytkownika programu,
 • prowadzenie rejestru usług, towarów i kontrahentów,
 • pobieranie i aktualizację danych kontrahentów z bazy Regon (GUS),

Przykładowa Faktura sprzedaży w Comarch ERP Optima

Faktura sprzedaży


Handel

W zbiorze modułów Comarch Optima magazyn i sprzedaż zawarty jest Comarch ERP Optima Handel przeznaczony dla firm potrzebujących pełnej gospodarki magazynowej. Zawiera w sobie funkcjonalność modułu Faktury, który umożliwia obsługę transakcji handlowych. Dzięki pełnej integracji z pozostałymi modułami przepływ danych w programie jest niczym nie ograniczony, co usprawnia obsługę rozliczeń handlowych oraz procesy księgowe.

Umożliwia dodatkowo:

 • wystawianie różnorodnych dokumentów magazynowych (WZ, PZ, RW, PW, MM, AI),
 • sprawdzanie historii transakcji towaru oraz kontrahenta,
 • informowanie o stanach magazynowych (ilości towaru, jego rezerwacjach i brakach, zamówieniach itp.), również historycznych,
 • prowadzenie wielu magazynów jednocześnie, lokalnych i odległych,
 • określenie metody rozliczania magazynu (FIFO, LIFO, AVCO),
 • przeprowadzenie inwentaryzacji (zobacz film),
 • prostą produkcję/kompletację,
 • bezpośrednią integrację z kurierami: DPD, DHL, SendIt.
 • monitorowanie przewozu towarów wrażliwych za pomocą SENT, (Zobacz film),
 • prowadzenie sprzedaży internetowej (współpraca z Comarch ERP e-Sklep, wszystko.pl),
 • współpracę z drukarkami i kasami fiskalnymi, terminalami płatniczymi,  czytnikami kodów kreskowych, kolektorami danych, drukarkami etykiet.
Przykładowa lista zasobów w Comarch ERP Optima Handel
Lista zasobów

Kasa/bank

Kolejny moduł ze zbioru Comarch Optima magazyn i sprzedaż to Comarch ERP Optima Kasa Bank współpracujący z modułami handlowymi, umożliwiający bieżącą kontrolę wszelkich zagadnień związanych z przepływem środków pieniężnych w firmie. Pozwala na uzyskanie informacji na temat kondycji finansowej przedsiębiorstwa, rzeczywistych źródeł uzyskiwanych przychodów, a także ponoszonych kosztów, czy też stanu bieżących należności i zobowiązań.

Moduł Comarch ERP Optima Kasa Bank zapewnia:

 • prowadzenie dowolnej ilości kas i rachunków bankowych również w walutach obcych,
 • definiowanie dowolnych form płatności,
 • możliwość generowania dokumentów kompensat (zobacz film),
 • seryjne rozliczenia dokumentów dla jednego lub wielu podmiotów z Listy dokumentów nierozliczonych,
 • seryjne rozliczanie dokumentów z Preliminarza płatności,
 • elektroniczną wymianę danych z bankiem zarówno poprzez eksport przelewów do pliku jak również import zrealizowanych przelewów z pliku dostarczonego przez bank (zobacz film),
 • możliwość wymiany danych z bankami poprzez webserwisy (zobacz film).

Preliminarz płatności w Comarch ERP Optima


Comarch Mobile Inwentaryzacja

Aplikacja Comarch Mobile Inwentaryzacja (do pobrania w sklepie Google Play) została przygotowana, z myślą o wsparciu procesu inwentaryzacji. Dzięki niej telefon z wbudowanym aparatem może pełnić funkcję przenośnego skanera kodów kreskowych oraz kolektora danych.

Podstawowe funkcje aplikacji:

 • Możliwość tworzenia wielu arkuszy inwentaryzacyjnych,
 • Dodawanie/edycja/usuwanie pozycji inwentaryzowanych,
 • Wykorzystanie aparatu urządzenia mobilnego do skanowania kodów kreskowych,
 • Możliwość manualnego wprowadzania pozycji,
 • Wyszukiwanie w arkuszu zeskanowanego lub wprowadzonego ręcznie kodu towaru,
 • Możliwość przeprowadzenia inwentaryzacji towarów zaimportowanych z pliku wygenerowanego w Comarch ERP Optima,

Comarch Mobile Inwentaryzacja


Comarch Mobile Sprzedaż

Dla firm zatrudniających pracowników w terenie proponujemy aplikację Comarch Mobile Sprzedaż. Jest to program dla przedstawicieli handlowych oraz pracowników mobilnych pracujących w terenie, koncentrujących się na najszybszym dotarciu do Klienta, rejestracji zamówień lub sprzedaży bezpośredniej oraz utrzymaniu stałego i satysfakcjonującego kontaktu z Klientem.
Aplikacja mobilna umożliwia m.in:
Działania handlowe to m.in:

 • wykorzystanie skanera kodów kreskowych lub mobilnej klawiatury w celu dodania towarów do koszyka,
 • dostęp do szczegółowych informacji o produktach, ich dostępności w magazynach firmy, obowiązujących rabatach,
 • windykację – rozliczanie należności i zobowiązań kontrahentów,
 • wystawienie faktur, paragonów lub wydań zewnętrznych,
 • fiskalizację dokumentów lub wydruk wystawianych dokumentów handlowych z podpisem klienta,
 • automatyczną zapłatę gotówką lub kartą płatniczą,
 • integrację z mobilnymi terminalami płatniczymi,
 • przyjmowanie zamówień, ofert oraz zapytań ofertowych sprzedaży u klienta,
 • wybór konkretnej cechy towaru zamawianego przez klienta (rozmiar, kolor, termin przydatności do spożycia)
 • wybór sposobu dostawy (kuriera), adresu wysyłkowego, magazynu oraz daty realizacji zamówienia.

Działania CRM – m.in:

 • planowanie oraz realizację wizyt handlowych u klienta oraz zadań dodatkowych,
 • rejestrowanie spotkań i kontaktów telefonicznych dostarczając tym samym pełnej informacji do centrali o wszystkich działaniach podjętych z klientami,
 • realizację wizyt z użyciem zdefiniowanych wzorców.

Kompix Koszalin – wdrożenia Comarch ERP Optima – Gdynia, Gdańsk oraz Słupsk i Kołobrzeg.

Comarch Mobile Sprzedaż
Comarch Mobile Sprzedaż

Masz dodatkowe pytania? Zapraszamy!

Kontakt