Comarch ERP Optima Raportowanie i Analizy

Logo Optima

Raportowanie i analizy


system uzupełniają moduły analityczne.
Intuicyjne narzędzia do budowy analiz i raportów, dostępne w przeglądarce internetowej lub na pulpicie komputera..

Analizy ERP Optima Analizy BI

Comarch ERP Optima Analizy BI to intuicyjne narzędzie służące do budowania raportów i analiz na bazie informacji wprowadzonych do programu Comarch ERP Optima.

Dzięki ponad 100 gotowym raportom, jakie dostępne są w Comarch ERP Optima Analizy Bi, można szybko uzyskać informacje o poniesionych kosztach, wysokości sprzedaży czy skuteczności uruchomienia nowych kanałów dystrybucji. Co więcej, można samodzielnie i szybko zmienić raport, np. porównanie sprzedaży rok do roku – z miesięcznej na kwartalną lub roczną.
Moduł pozwala na prezentowanie raportów i analiz w postaci tabel lub wykresów, których typy (słupkowe, liniowe, kołowe, stożkowe) można dowolnie kształtować.

Comarch ERP Optima Analizy BI
Analiza BI

BI Point Menadżer

Platforma analityczna BI Point integruje się z bazą danych programu Optima aby móc później przesłać ustrukturyzowane dane do narzędzia analitycznego w postaci raportów i dashboardów obejmujących 5 obszarów analitycznych:

  • Logistyka,
  • Handel,
  • Płace i Kadry,
  • Księgowość,
  • Płatności.

Dostępne w produkcie gotowe zestawy raportów pozwolą menadżerom czy właścicielom m.in. prowadzić codzienne analizy sprzedaży czy zakupów, lepiej zarządzać należnościami i zobowiązaniami, kontrolować rentowność w ujęciu m.in. działów czy regionów, mieć wgląd w czas pracy i pensje pracowników czy zarządzać stanami magazynowymi  – a to tylko część możliwości jakie zapewnia BI Point Menadżer.

Obszar regionalny na którym świadczymy usługi wdrożeniowe Comarch ERP Optima: Gdańsk, Gdynia, Koszalin oraz Słupsk i Kołobrzeg.

Comarch Optima BI Point Menadżer
Comarch BI Point Menadżer


Masz dodatkowe pytania? Zapraszamy!

Kontakt