Comarch Optima Serwis

Logo Optima

Serwis


Comarch Optima Serwis

Moduł Comarch Optima Serwis dedykowany jest dla firm świadczących usługi, a także serwisujących sprzedawane towary. Może współpracować z modułem Comarch Optima Faktury oraz z modułem magazynowym Comarch Optima Handel / Handel Plus (w zakresie pobierania części z magazynu). W module Comarch Optima Serwis można:

 • prowadzić kartoteki urządzeń serwisowanych (w podziale na rodzaje),
 • swobodnie opisywać urządzenia serwisowane cechami (atrybutami), w tym również obowiązkowymi (np. wymagane jest podanie numeru seryjnego),
 • rejestrować wszystkie przyjmowane w firmie zlecenia serwisowe (zrealizowane i „w toku”) i opisywać cechami,
 • fakturować wykonane czynności oraz użyte części za pomocą jednej usługi (we współpracy z modułem Handel),
 • harmonogramować zadania i rejestrować wykonane czynności (zlecenia są albo od razu przydzielane konkretnemu serwisantowi, albo trafiają do kolejki zgłoszeń
 • oczekujących skąd serwisanci pobierają je dla siebie – w zależności od zasad obsługi serwisu w danej firmie),
 • szybko wyszukiwać zlecenia i zadania przeterminowane lub na dziś,
 • rejestrować historię realizacji napraw (wraz z rejestracją czasu trwania) oraz wykorzystanych części,
 • bezpośrednio z poziomu zlecenia wystawić fakturę/paragon na wykonaną usługę (wymagany moduł Faktury),
 • możliwość częściowego fakturowania usług,
 • w przypadku zleceń związanych z wyjazdem do Klienta istnieje możliwość zarezerwowania czasu w terminarzu.

Wprowadzanie zgłoszeń.

W celu stworzenia formularza zgłoszenia usługi serwisowej stworzono pięć zakładek, dzięki którym łatwo filtrować i kontrolować zlecenie:

 • Ogólne – zawiera wszystkie informacje ogólne dotyczące zlecenia,
 • Kontrahent – na zakładce Użytkownik może wprowadzić kontrahenta i odbiorcę,
 • Czynności – na zakładce Użytkownik może określić czynności do wykonania dla danego zlecenia serwisowego lub wprowadzić notatki,
 • Części – zawiera informacje o wykorzystanych częściach; z poziomu tej zakładki Użytkownik może pobierać części potrzebne do realizacji zlecenia dokumentem MM lub
 • utworzyć zamówienie u dostawcy na wskazane części,
 • Atrybuty – zawiera informacje o atrybutach przypiętych do zlecenia, za pomocą których można wpisać charakterystyczne cechy danego zlecenia (numer seryjny, dane
 • techniczne samochodu itp.),
 • Dokumenty – zawiera listę związanych ze zleceniem dokumentów.

Sposób realizacji.

Każda czynność, jaką należy wykonać w związku z realizacją zlecenia, może być przypisana do innego operatora. Użytkownik może określić sposób, w jaki ma być realizowana przez serwisanta dana czynność. Do wyboru są trzy opcje:

 • niezależna – czynność, która może być zrealizowana w dowolnym momencie w trakcie realizacji zlecenia,
 • po wykonaniu poprzedniej − czynność, która może być zrealizowana dopiero, gdy czynność poprzedzająca ją na liście zostanie wykonana,
 • według terminu – czynność, która może być zrealizowana w podanym terminie.
Zlecenie serwisowe Comarch Optima Serwis
Zlecenie serwisowe

Terminarz. W przypadku czynności wykonywanych w podanym terminie istnieje możliwość zarezerwowania czasu w terminarzu konkretnego operatora. Operatorzy mogą również filtrować na liście zlecenia, na których mają przypisane do realizacji czynności. Kosztorysowanie Dla potrzeb kosztorysowania można wyliczyć wartość netto i brutto czynności (usług) oraz części wpisanych na danym zleceniu. Wraz z zamykaniem zlecenia Użytkownik ma możliwość tworzenia dokumentów handlowo-magazynowych. Ogólnie fakturowanie zlecenia polega na tworzeniu:

 • dokumentu RW na części nie podlegające fakturowaniu,
 • dokumentu WZ na części podlegające fakturowaniu,
 • dokumentu FA/PA, zawierającego części z dokumentu WZ oraz wszystkie usługi cennikowe z zakładki czynności,
 • dokumentu FA na jedną usługę, gdzie części widniejące na fakturze w postaci usługi są rozchodowane przy pomocy RW.

Masz dodatkowe pytania? Zapraszamy!

Kontakt