Kompix Aktualizator

KOMPIX AKTUALIZATOR


KOMPIX Aktualizator Adresów

Jest aplikacją współpracującą z Comarch ERP XL służącą do aktualizacji danych kontrahentów takich jak adres, miejscowość, województwo, powiat. Program na podstawie kodu pocztowego znajdującego się na karcie kontrahenta pobiera wyżej wymienione dane z pliku i aktualizuje je na karcie kontrahenta jeśli nie są wprowadzone.

Aktualizator adresów do Comarch ERP XL

KOMPIX Aktualizator Obrazów

Jest aplikacją współpracującą z Comarch ERP XL służącą do importu zdjęć oraz opisu towarów znajdujących się w systemie ERP. Dane do importu pobierane są ze wskazanego pliku zawierającego opisy oraz folderu zawierającego zdjęcia.

Aktualizator obrazów do Comarch ERP XL

KOMPIX Aktualizator Tłumaczeń

Jest aplikacją współpracującą z Comarch ERP XL służącą do importu tłumaczeń opisów towarów, słów kluczowych, linków z wybranego przez użytkownika pliku.

Program posiada także funkcjonalność umożliwiającą eksport wyżej wymienionych informacji do pliku.

Aktualizator tłumaczeń do Comarch ERP XL - Import
Aktualizator tłumaczeń do Comarch ERP XL - Eksport

JEŚLI POTRZEBUJĄ PAŃSTWO DODATKOWYCH FUNKCJI W SWOICH APLIKACJACH - ZAPRASZAMY.

Kontakt