Kompix CRM

KOMPIX CRM


KOMPIX CRM E-Mail

Jest usługą systemu Microsoft Windows zintegrowaną z modułem CRM w Comarch ERP Optima, której działanie wywoływane jest cyklicznie według wprowadzonych ustawień. Zadaniem usługi jest sprawdzanie zawartości skrzynki e-mail skonfigurowanej w systemie ERP i poszukiwanie odpowiednich wiadomości według ustawionego kryterium oraz automatyczne tworzenie nowego zadania w CRM na ich podstawie.


KOMPIX Zadania

Kompix Zadania jest aplikacją zintegrowaną z modułem CRM w Comarch ERP Optima działającą cyklicznie, służącą do wyświetlania oraz przypominania o nadchodzących zadaniach. Aby zadania zostały wyświetlone w programie muszą zostać dodane do CRM oraz ich etap realizacji musi być ustawiony na odpowiednią opcję. Kompix Zadania posiada funkcję ostrzegania, która oznacza, że informacja na temat zadań niezrealizowanych w terminie zostanie wysłana e-mailowo do operatorów do nich przypisanych.

 Zadania oznaczone są trzema kolorami:

  1. Czerwony – zadanie nie zostało zrealizowane, jego termin upłynął
  2. Zielony – termin zadania jest późniejszy niż dzień bieżący
  3. Niebieski – termin zadania jest w dniu dzisiejszym

Aplikacja posiada szereg ustawień dostępnych dla użytkownika, które umożliwiają dostosowanie działa programu do indywidualnych potrzeb.

Lista zadań w aplikacji Kompix Zadania pobrana z Comarch ERP Optima
Ustawienia aplikacji Kompix Zadania

JEŚLI POTRZEBUJĄ PAŃSTWO DODATKOWYCH FUNKCJI W SWOICH APLIKACJACH - ZAPRASZAMY.

Kontakt