Kompix Liczniki

KOMPIX LICZNIKI


Kompix Liczniki jest aplikacją współpracującą z Comarch ERP Optima oraz Comarch ERP XL działającą cyklicznie, służącą do wyświetlania bieżącej wartości liczników dystrybutorów paliw, która obliczana jest na podstawie dokumentów rozchodowych wprowadzonych do systemu ERP. Dzięki temu możliwa jest szybka weryfikacja pomiędzy faktycznym stanem licznika na dystrybutorze, a stanem, który powinien być po sprzedaży. Główne okno aplikacji Kompix Liczniki Aplikacja posiada funkcjonalność pozwalającą z jej poziomu ustawiać ceny poszczególnych paliw, historia cen zapisywana jest w bazie danych programu, a także na dodanie nieograniczonej ilości liczników, ich wyłączenie, włączenie, wymianę oraz edycję. Konfiguracja liczników w aplikacji Kompix Liczniki

JEŚLI POTRZEBUJĄ PAŃSTWO DODATKOWYCH FUNKCJI W SWOICH APLIKACJACH - ZAPRASZAMY.

Kontakt