Kompix Woda

KOMPIX WODA


Kompix Woda jest aplikacją służącą do wystawiania faktur za wodę, ścieki oraz abonament na podstawie wprowadzanych do programu danych. Zadaniem programu jest łatwe zarządzanie wodomierzami zainstalowanymi na posesjach kontrahentów oraz ich fakturowanie.

Kontrahenci w aplikacji Kompix Woda

Dzięki aplikacji operator ma w łatwy i szybki sposób dostęp do wszystkich danych dotyczących licznika, co zwiększa wydajność pracy oraz pozwala na bieżące monitorowanie stanu pracy licznika.

Odczyty i prognozy w aplikacji Kompix Woda

 

 

JEŚLI POTRZEBUJĄ PAŃSTWO DODATKOWYCH FUNKCJI W SWOICH APLIKACJACH - ZAPRASZAMY.

Kontakt