RODO - KOMPIX Analizator Ryzyka

RODO - Kompix Analizator Ryzyka


RODO- Kompix Analizator Ryzyka jest to program ułatwiający realizację wytycznych UE dotyczących ochrony danych osobowych (RODO) w zakresie przeprowadzenia analizy ryzyka. Program przewidziany jest jako narzędzie pomocnicze dla administratora danych i dla Inspektora Ochrony Danych Osobowych IOD. Pozwala na przeprowadzanie analizy ryzyka wg jednej z 2 metod:

  • metoda uproszczona wg OWASP Risk Rating Methodology,
  • metoda rozszerzona wg PN- ISO/IEC-27005/2014.

analizator ryzyka - typ projektu

Każda z metod wymaga przygotowania listy podatności zasobów (proponujemy listę ponad 100 przykładów) zawartych w 10 predefiniowanych grupach (lista edytowalna) oraz określenia skali działania programu:analizator ryzyka - grupy

  • skala prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia (lista predefiniowana),

analizator ryzyka - prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia

  • skutki zdarzenia (lista predefiniowana).

analizator ryzyka - skutek aru Przeprowadzenie analizy wymaga naniesienia informacji o prawdopodobieństwie zaistnienia zdarzenia oraz skutku (dla analizy uproszczonej) lub 3 skutków – dla integralności, dostępności i poufności (dla analizy rozszerzonej). Ryzyko wyliczane jest wg odpowiedniego wzoru i prezentowane w prawym oknie programu. Główne okno programu składa się z dwóch części. W pierwszej zawarta jest funkcjonalność pozwalająca na tworzenie/generowanie ryzyka oraz operacji z nim związanych, natomiast druga wyświetla dodane już ryzyka.

wstępna analiza ryzyka Gotową analizę ryzyka można zapisać, wygenerować raport do pliku PDF i wydrukować. Zapisana analiza może również być wykorzystana jako podstawa kolejnej analizy (zgodnie z zaleceniami dotyczącymi cyklicznego powtarzania analizy ryzyka).

Wymagania techniczne:

  • Komputer z systemem Microsoft Windows 8.1/10/11 lub Server 2012/2014/2016/2019.
  • Zainstalowany na komputerze .NET Framework w wersji co najmniej 4.0.
  • Microsoft SQL Server w wersji co najmniej 2008 R2  (bezpłatna wersja MS SQL Express dostępna jest do pobrania ze stron Microsoft.)

ZAMÓW 

Cena: 500 + VAT

WERSJA DEMO Pobierz Comarch Optima Cennik Przykładowy Raport Analizy Ryzyka


JEŚLI POTRZEBUJĄ PAŃSTWO DODATKOWYCH FUNKCJI W SWOICH APLIKACJACH - ZAPRASZAMY.

 

Kontakt