Kompix Konektor Magento

Kompix Konektor Magento


Kompix Konektor Magento składa się z dwóch rozwiązań. Oba zostały zaprojektowane jako usługi systemu Windows.

Pierwsza usługa oczekuje żądań przesłanych protokołem SOAP by następnie wykorzystując biblioteki Comarch ERP Optima odwzorować zmiany w systemie ERP.

W drugiej usłudze są kolejkowane zdarzenia z systemu Comarch ERP Optima. Następnie zostają one zamienione na żądania przesłane do systemu Magento. Komunikacja odbywa się w oparciu o protokół SOAP. Funkcjonalności drugiej usługi zostały zaprezentowane poniżej.

Synchronizacja kartotek towarowych – dodanie nowej karty towaru

Nowa pozycja kartoteki towarowej zostanie przesłana do systemu Magento w momencie gdy zostanie zatwierdzony pierwszy dokument przyjmujący nowy towar do magazynu. Wcześniej, konfigurując usługę, należy wskazać który magazyn w Comarch ERP Optima będzie monitorowany.

Przykładowo na nowej pozycji kartoteki towarowej wprowadzamy kod i wartość cen.

Uzupełniamy opis.

Następnie tworzymy nowy dokument PZ, który przyjmie 5 litrów towaru o kodzie WODA_BUTELKOWA.

Po zatwierdzeniu towarów w Magento pojawia się nowa pozycja ze stanem magazynowym 5. W konfiguracji usługi do przenoszenia wskazano cenę zakupu (500). Można wskazać dowolną cenę z karty towaru. W konfiguracji Comarch ERP Optima można dodać kolejne ceny a w konfiguracji usługi wskazać jedną z nich jako obowiązującą w synchronizacji.

Został przeniesiony aktualny stan towaru na magazynie o kodzie MAGAZYN. Dla jedynego PZ na WODA_BUTELKOWANA łączna ilość elementów wyniosła 5.

Przy synchronizacji kart towarów został przeniesiony opis nowej karty.

Synchronizacja kartotek towarowych – aktualizacja stanów

Zmiana stanu magazynowego w Comarch ERP Optima kolejkuje żądanie synchronizacji ilości.

W przykładzie wprowadzono kilka dokumentów PZ. Po tej operacji łączna ilość towaru wynosi 17.

Stan magazynowy zostaje przeniesiony do Magento

Synchronizacja kartotek towarowych – aktualizacja kartotek towarowych

Synchronizowanie zmian dotyczy jednie tych kartotek towarowych, których stan zmienił się na magazynie wskazanym w konfiguracji usługi. W przykładzie nazwa Woda butelkowana zostaje zmieniona na Woda butelkowana 18,9l.

Po zatwierdzeniu zmian do kolejki zadań zostaje automatycznie dodane polecenie aktualizacji karty towaru w systemie Magento.

Zmieniona nazwa towaru w systemie Magento.

Synchronizacja kartotek kontrahentów

Usługa synchronizuje zmiany w kartotece kontrahenta z systemem Magento.

Warunkiem synchronizacji jest wprowadzenie na karcie kontrahenta atrybutu z numerem id kontrahenta z systemu Magento. Kod atrybutu określa się w konfiguracji usługi.

Po zatwierdzeniu karty kontrahenta zmiany zostają przeniesione do systemu Magento.

W poniższym przykładzie wprowadzono numer telefonu.

Zmiana została odwzorowana w systemie Magento.

JEŚLI POTRZEBUJĄ PAŃSTWO DODATKOWYCH FUNKCJI W SWOICH APLIKACJACH - ZAPRASZAMY.

Kontakt