Comarch Optima Środki Trwałe

Logo Optima

Środki Trwałe


Comarch Optima Środki Trwałe

Comarch Optima Środki Trwałe pozwala na kompleksową obsługę  gospodarowania środkami trwałymi, wartościami niematerialnymi i prawnymi, czy też wyposażeniem dodatkowym.

Moduł Środki Trwałe pozwala na:

 • automatyczne naliczanie odpisów amortyzacyjnych dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych;
 • generowanie planu amortyzacji dla wskazanego okresu obrachunkowego,
 • zastosowanie różnych metod amortyzacji (liniowa, degresywna, jednorazowa),
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • automatyczne księgowanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych i innych dokumentów środków trwałych,
 • ujęcie amortyzacji w aspekcie bilansowym i podatkowym dla środków trwałych i wartości materialnych i prawnych,
 • uwzględnianie wartości przeszacowania środków trwałych, sezonowości generowania odpisów amortyzacyjnych oraz istnienie ulg inwestycyjnych,
 • ewidencję środków trwałych będących w budowie,
 • przypisanie osoby odpowiedzialnej za dany środek trwały oraz miejsca jego użytkowanie.
 • zawieszenie amortyzacji środka trwałego (zobacz film),

Karta środka trwałego w Comarch Optima Środki Twałe
Karta środka trwałego
Plan amortyzacji w Comarch Optima Środki Trwałe
Plan amortyzacji

Moduł posiada także kompletną księgę inwentarzową, umożliwiającą m.in.:

 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 • rejestrację „historii” środka trwałego, związaną ze zmianami jego wartości,
 • tworzenie planu amortyzacji środka trwałego zarówno dla typowych, jak i dla niestandardowych okresów obrachunkowych,
 • automatyczne księgowanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych,
 • ujęcie amortyzacji w aspekcie bilansowym i podatkowym dla środków trwałych i wartości materialnych i prawnych

Ewidencja wyposażenia w Comarch Optima Środki Trwałe
Ewidencja wyposażenia

COMARCH OPTIMA ŚRODKI TRWAŁE DOSTĘPNE SĄ RÓWNIEŻ W WERSJI DLA BIUR RACHUNKOWYCH I DORADCÓW PODATKOWYCH.
WERSJA TA POZWALA NA PROWADZENIE EWIDENCJI DOWOLNEJ LICZBY PODMIOTÓW.

Masz dodatkowe pytania? Zapraszamy!

Kontakt